Podvodníci se snaží vylákat vaše heslo

Vážení uživatelé.

vždy se najdou podvodníci, kteří se z vás budou snažit vylákat heslo k vaší e-mailové schránce. Nejnovějším příkladem je následující e-mail.Podvodníci se často snaží co nejblíže napodobit naše oficiální e-mailové adresy, aby jejich zprávy vypadaly věrohodně. Jakmile zpráva vyžaduje zaslání vašeho hesla, čísla platební karty nebo jiných citlivých údajů, měli byste být na pozoru.

Při přijetí zprávy, která vám připadá podezřelá, se držte těchto pravidel:

 1. Neklikejte na odkazy, které zpráva obsahuje
 2. Nestahujte a neotevírejte přílohy, které byly ke zprávě připojeny


Tým Centrum.cz Multimailu nikdy takové e-maily nerozesílá a nikdy po vás nebude chtít, abyste své heslo sdělili e-mailem. 
4 komentáře:

 1. Thank you for sharing useful information with us. please keep sharing like this. You might like the following article also. I simply couldn't leave your site just my reading this blog. I am really impressed with the content and way of writing. Keep sharing more.
  virginia emergency protective order
  violation of a protective order virginia

  OdpovědětVymazat
 2. The text discusses various topics related to smart home technology, racial justice, clean water initiatives, space tourism, blockchain in healthcare, environmental sustainability, AI in finance, mental health advocacy, community solar projects, and eco-tourism. The author acknowledges that they lack access to specific documents or content related to the topic and requests more context or information. The text highlights the integration of smart devices in homes, racial justice movements, clean water initiatives, space tourism, blockchain in healthcare, environmental sustainability, AI in finance, mental health advocacy, community solar projects, and eco-tourism. The author also mentions the advancements in space tourism, blockchain technology in healthcare, and the growing popularity of sustainable and eco-friendly tourism practices. The author encourages readers to request more information or ask questions about these topics or explore further areas of interest.truck accident injury lawyers

  OdpovědětVymazat
 3. The prevalence of online scams aimed at stealing personal information, particularly passwords, underscores the importance of vigilance in today's digital landscape. The warning about scammers attempting to deceive individuals into divulging their passwords serves as a crucial reminder of the ever-present cybersecurity threats. These nefarious actors employ sophisticated tactics, often through phishing emails or fraudulent websites, aiming to deceive users into sharing their sensitive login credentials. Such scams pose a significant risk to personal data and accounts, potentially leading to identity theft or unauthorized access. It's imperative for individuals to stay informed, exercise caution, and adopt robust security practices, including the use of multi-factor authentication and avoiding clicking on suspicious links, to safeguard their online identities and information from these malicious attempts.
  northern virginia personal injury lawyers
  virginia personal injury law

  OdpovědětVymazat
 4. This article provides valuable advice on scam techniques and how to recognize fraudulent attempts to obtain your password. It aims to protect your online safety and provides clear recommendations on cybersecurity information. The article is a valuable guide for anyone looking to secure their online safety.

  OdpovědětVymazat