Pomáháme vám třídit zprávy

Blíží se Vánoce a zároveň s veškerými radostmi a útrapami kolem dárků dostávají e-mailové schránky každého z vás zvýšený počet obchodních sdělení a různých nabídek.

Kromě těch nevyžádaných, které aktivně blokujeme (a že jich není málo), mnoho z vás obdrží i zprávy, k jejichž odběru došlo např. při nějaké online objednávce atp. - a v rámci předvánočních nákupů dokážou tyto zprávy hravě zaplnit většinu vaší schránky a díky tomu můžete přehlédnout i důležité zprávy, na které čekáte.

Abychom vám usnadnili práci a trochu zpřehlednili schránku, připravili jsme pro vás speciální filtry, pomocí kterých můžete většinu newsletterů, slevových nabídek nebo i oznámení ze sociálních sítí přesunout do jiných složek, přiřadit jim různé štítky či s nimi můžete provádět další operace, které filtry nabízí tak, aby vaše doručená pošta byla přehlednější a obsahovala opravdu jen důležité zprávy.

V tuto chvíli si tedy v Nastavení -> Personalizace -> Filtry můžete vytvořit akci pod názvem "Kategorie zprávy", v rámci které můžete vybrat 3 druhy zpráv, a to "Nabídky", "Slevové portály" a "Sociální sítě", na které můžete navázat potřebné úkony:Funkce ještě není plně připravena tak, jak si představujeme a tak se může stát, že se filtry na některé zprávy nemusí aplikovat nebo se naopak budou aplikovat na jiné zprávy, u kterých byste to neočekávali. Berte tedy prosím na vědomí, že se jedná o testovací verzi, která je určena spíše těm z vás, kteří chtějí funkci vyzkoušet pár měsíců před tím, než ji připravíme do finální podoby a je tedy doporučeno na tyto filtry neaplikovat akce typu "zprávu zahoď" - mohlo by se stát, že pak přijdete o nějakou důležitou zprávu, raději doporučujeme přesunout zprávy do nějaké vámi vytvořené složky pro případ, že byste později chybějící zprávu hledali.


Víme, že je před námi ještě hodně práce a na přesnosti uvedených filtrů musíme ještě zapracovat, ale budeme jedině rádi, když si tuto novinku v rámci testování vyzkoušíte a dáte nám třeba přes náš Facebook vědět, jak se vám funkce líbí a nebo co byste změnili či vylepšili - za každou zpětnou vazbu budeme jedině rádi!

A pokud byste si náhodu nevěděli rady, jak nové filtry nastavit, neváhejte nás kontaktovat . Naši technici vám rádi s nastavením pomohou.Miroslav Kubát
Produktový manažer

16 komentářů:

 1. Dobrý den,
  jak funguje filtr složky "hromadná" pošta? Když přesunu zprávu do hromadné, objeví se notifikace, že zprávy z přesunuté adresy bude dále chodit do hromadné. V reálu ale chodí maily z těchto adres dále do složky "příchozí"?!

  Díky,

  OdpovědětVymazat
 2. The Most Successful Sites for Crypto, Casino & Poker - Goyang
  Goyang Casino goyangfc & Poker is one of the most famous and well known crypto gambling sites, founded in 2012. 바카라 사이트 They are https://septcasino.com/review/merit-casino/ popular 1xbet login because งานออนไลน์ of their great

  OdpovědětVymazat
 3. I want to express my gratitude to you for sharing this incredible article! The information you've provided is extremely valuable and practical. Your dedication to creating such enlightening content is truly admirable. Please keep astonishing us with your remarkable work
  Licencia Conducir Suspendida Delito Menor Nueva Jersey

  OdpovědětVymazat
 4. Estate Planning Lawyer
  The statement "We help you sort messages" is concise and clear, indicating a service or product related to message organization. It effectively addresses the problem of information overload and message clutter in today's digital communication age. To enhance its impact, the statement could specify the types of messages or platforms the service supports, mention the benefits or value proposition, include a call to action, mention unique features or technology involved in the message sorting process, clarify whether the service is intended for personal use, businesses, or both, explain the level of customization or automation offered, and maintain its brevity. Overall, the statement is straightforward and marketable, but further details about its features, benefits, and target audience would enhance its effectiveness in attracting potential users or customers.

  OdpovědětVymazat
 5. "Pomahame vám třídit zprávy" is a Czech phrase meaning "We help you sort messages" in English. It is difficult to provide specific review comments without additional context. If the phrase refers to a specific product, service, or software related to sorting or managing messages, it is recommended to look for reviews or comments on websites, forums, or social media platforms. Biotechnology advancements, such as gene therapy and personalized medicine, are leading to breakthroughs in these fields. Central banks are exploring the concept of central bank digital currencies (CBDCs). Cybersecurity education is growing, leading to increased interest in training programs. Post-pandemic recovery is a focus for economies, with infrastructure investments and workforce development. Renewable aviation fuels are being researched to reduce carbon footprints. Humanitarian efforts are ongoing, with organizations working on global challenges like refugee crises, hunger, and clean water access. Social media regulation is being debated to address misinformation and online safety. Neuroscience breakthroughs are revealing new insights into brain function, mental health, and neurological disorders. Green transportation is being pursued, and strategies for managing space debris are being developed.virginia statute of limitations personal injury

  OdpovědětVymazat
 6. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. puntos de control de dui

  OdpovědětVymazat
 7. Awww, very good blog. Really i enjoyed it very much. Very informative also. Thanks for sharing this blog. Keep sharing.
  Custom software development are called upon by organizations in need of applications with special features and functionality to design and custom software development company in Dubai.

  Software Development Methodologies
  Software Development Company Dubai
  Custom Software Development Solutions
  Custom Software Solutions
  Custom Software Development
  Custom-Built Software
  Customized Software
  Customized Software Solutions
  Custom Software Development Company

  OdpovědětVymazat
 8. Consider your Fairfax County Traffic Lawyer to be a partner with Intersection Intelligence and specialized understanding of local traffic rules. They provide clarity and direction at the crossroads of legal issues, whether you're facing speeding tickets, reckless driving charges, or DUI allegations.Fairfax County Traffic Lawyer

  OdpovědětVymazat
 9. With our message sorting service, managing your inbox has never been easier.

  Our team efficiently categorizes and organizes your messages, ensuring that you stay on top of important communications.

  From prioritizing urgent emails to filtering out spam, we streamline your inbox to save you time and reduce overwhelm.

  Trust us to handle your messages with care and precision, so you can focus on what matters most.
  dui in virginia

  OdpovědětVymazat
 10. how to file uncontested divorce in virginia
  The text emphasizes the importance of clarity, user-friendliness, customization options, time-saving benefits, efficiency improvements, security and privacy, feedback mechanism, and customer support in a message. It highlights the service's purpose and benefits in sorting messages effectively, its user-friendly interface, and its ability to prioritize and easily access important messages. It also highlights the service's time-saving benefits, its efficiency improvements, and its commitment to maintaining the security and privacy of users' messages. The text also emphasizes the importance of a feedback mechanism, encouraging users to provide feedback and suggestions for improvement. Finally, the text highlights the availability of customer support resources, such as FAQs, tutorials, and dedicated channels, to assist users with any questions or issues they may encounter while using the service.

  OdpovědětVymazat
 11. Kromě těch nevyžádaných, které aktivně blokujeme (a že jich není málo), mnoho z vás obdrží I zprávy, k jejichž odběru došlo např. při nějaké online objednávce atp. - a v rámci předvánočních nákupů dokážou tyto zprávy hravě zaplnit většinu vaší schránky a díky tomu můžete přehlédnout I důležité zprávy, na které čekáte. Abogado Louisa

  OdpovědětVymazat
 12. What a valuable resource! It can be so challenging to find trustworthy news sources these days.
  Searching for divorce attorneys in virginia beach? Look no further! Our experienced legal team is ready to assist you. Navigating divorce proceedings alone can be daunting and lead to unfavorable outcomes. Without expert guidance, you may risk your rights and interests.

  OdpovědětVymazat
 13. "We Help You Sort Your Messages" is a lifesaver for anyone drowning in the sea of digital communication. With its intuitive interface and powerful sorting algorithms, this app effortlessly organizes your messages across various platforms, from emails to social media notifications. Say goodbye to the endless scrolling and chaotic clutter of your inbox, as this app streamlines your digital life, ensuring that important messages rise to the top while less urgent ones are neatly categorized for later review.
  Abogado de Delitos con Armas en Orange
  Prenup Abogado Condado de Orange

  OdpovědětVymazat
 14. "We help you sort your messages" promises efficient organization and prioritization of communications, enhancing productivity and clarity in daily interactions. Our tools streamline the process, ensuring important messages are easily accessible and actionable.
  virginia reckless driving ticket
  OdpovědětVymazat
 15. Pick the Top 10 Best Cricket Bats in India, Shop at Cialfo Sports for top-quality GM cricket bats, renowned for their durability and flexibility. GM, one of the largest manufacturers, offers a range of bats catering to all styles, weights, and budgets. Explore our selection of the top 10 best cricket bats for the 2024 season, featuring brands like Gunn & Moore, DSC, Kookaburra, and Gray-Nicolls. Find your perfect bat and enjoy unbeatable prices and exceptional performance. Elevate your game with the Top 10 Best Cricket Bats in India.

  Butterfly Table Tennis Blade

  Top 10 Table Tennis Rubbers in India

  Top 5 Yonex Badminton Racquets in India

  Babolat Wimbledon Tennis Racquet in India

  Babolat Pure Aero Rafa Tennis Racquet in India

  Joola Perseus Pickleball Paddles in India

  OdpovědětVymazat