Portál Centrum.cz nyní rychlejší a přehlednější

Možná jste už zaznamenali několik změn na portálu Centrum.cz, které by vám měly usnadnit a hlavně zrychlit vaši cestu do mailu. O co jde?

 Mailové okno jsme zjednodušili a "ořezali" o některé funkce, které používalo minimum z vás. Samozřejmě, že stále uvidíte formulář pro přihlášení. Pokud jste už na portálu přihlášení, zobrazí se vám prvních pět zpráv ze složky Příchozí. Kliknutím na zprávu se nově dostanete přímo do mailu. Nebude tedy možné si ji na portálu číst nebo rovnou odepisovat. Rovněž už nebude možné se přepínat mezi různými složkami.V mailu samotném je čtení i psaní zpráv pohodlnější a oceníte i plnohodnotné zobrazení obrázkových zpráv.


Odměnou za toto zjednodušení bude znatelně rychlejší načítání posledních zpráv a celého portálu Centrum.cz. Věříme, že provedené změny přivítáte a že nebudete zrušené funkce postrádat. Pokud máte svoje představy o tom, co by se mělo v okénku mailu na portále zobrazovat a jaké funkce by zdě měli být, nebojte se s námi podělit níže v komentářích.
Kateřina Černá
Produktová manažerka

1 komentář: